خانه » اتاق بازرگانی تهران: خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران در ۴ سال اخیر