خانه » وزارت ارشاد تجربه جشن غدیر را الگوی برگزاری مراسم‌ خلاقانه جدید قرار دهد