خانه » بازار مرغ آرام شد/کاهش قیمت به 51 هزار تومان و کمتر از نرخ مصوب