خانه » اقتصادی مبتنی بر تولید و تجارت مشکلات را حل می‌کند/ امروز بیشتر از گذشته به تعریف خط فقر نیازمندیم