خانه » نشست نمایندگان کشورهای مقاومت در تهران/ شهید سلیمانی محور برنامه‌های روز جهانی قدس