خانه » جزئیات تصادف زنجیره ای در بزرگراه مدرس/ انتقال 4 مصدوم به بیمارستان