خانه » هم‌اندیشی سردبیران «فارس‌من» و نمایندگان مجلس/ بی تدبیری دولت در مهریه، دِین مردان به زنان را ۵۰برابر کرده است