خانه » آخرین وضعیت اتباع هندی مشکوک به کرونا در کشور/ تکرار مجدد آزمایش‌های تشخیصی