خانه » سفر وزیر برق عراق به تهران تسریع در پرداخت مطالبات مالی ایران