خانه » وزارت خارجه عربستان: خواهان داشتن رابطه‌ای خوب و ممتاز با ایران هستیم