خانه » تهران در شرایط بسیار سخت کرونایی است/بیش از 93 درصد بستری‌ها ترخیص می‌شوند