خانه » واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی نیازمند اقناع افکار عمومی است