خانه » ماشاءالله عابدی: مداحی که سیاسی نباشد، مداح واقعی امام حسین نیست