خانه » مرحوم آیت‌الله قمی بی نظیر در معنویت، سرآمد در فقه/ دعایی که در حرم سیدالشهدا مستجاب شد