خانه » چابک سازی در شهرداری در حد یک اداره کل/ماجرای ادغام اداره کل ایثارگران به کجا رسید؟