خانه » روحانی فرا رسیدن روز ملی آفریقای جنوبی را تبریک گفت