خانه » تاکید واعظی بر ارتقای سهم بخش خصوصی ایران و ترکیه در روابط و همکاری‌های فیمابین