خانه » نماینده فریدن براثر ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد