خانه » ظریف: گفتگوهای منطقه‌ای برای ثبات و استقرار منطقه یک ضرورت جدی است