خانه » نفت روسیه به درهم و با تخفیف سنگین به هند فروخته می‌شود