خانه » تعیین تکلیف آئین نامه واردات خودرو در جلسه فردای هیات دولت/ شرایط حذف قرعه کشی خودرو چیست؟