خانه » از ۲.۵ میلیون فعال اقتصادی فقط ۳۰۰ هزار نفر پرونده ارزش‌ افزوده دارند