خانه » آرامش در بازار ارز برقرار شد/ کشیده شدن افسار دلار با تدابیر بانک مرکزی