خانه » انفعال اتاق بازرگانی در توسعه صادرات ایران/ بخش خصوصی حیاط خلوت دولت روحانی بود