خانه » اختری: مردم سختی‌ها را به خاطر اسلام و انقلاب تحمل می‌کنند