خانه » هشدار رئیسی به بانک‎های تملک‎‌کننده کارخانه‎ها و کارگاه‎ها