خانه » دعوت الهی در هیچ نقطه‌ای متوقف نشده است/ هدف از حکومت اسلامی چیست؟