خانه » سخنرانی رهبر انقلاب ساعت ۱۱ روز قدس انجام می شود