خانه » سروده‌ای از مصطفی کارگر| مرد میدان با تلاطم‌ها نمی‌افتد زمین