خانه » دیدار رئیس قوه قضاییه با اهالی هنر/ رئیسی: هنرمندان در دادگاه‌ها و زندان‌ها حضور یابند یا بر اساس جزئیات پرونده‌ها فیلم بسازند