خانه » تایید صلاحیت حدود دو سوم داوطلبان شوراها در فارس