خانه » ابلاغ مصوبه برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی توسط جهانگیری