خانه » ۳۹۴ بیمار دیگر قربانی کرونا شدند/ عبور تست‌های تشخیصی در کشور از مرز ۱۶ میلیون آزمایش