خانه » حضور ۳۰ اندیشمند از ۲۰ کشور در دومین کنگره بین‌المللی قدس شریف