خانه » ضرورت هم‌صدایی جمعیت‌ها و گروه‌های حامی فلسطین در روز جهانی قدس