خانه » رئیس دفتر روحانی: به کارگران افتخار می‌کنیم