خانه » «حاج عبدالله والی» رییس‌جمهور بشاگرد | مدیر جهادی‌ که پیشنهاد استانداری و معاونت کمیته امداد را رد کرد