خانه » ارشاد با تداوم تعطیلی کتابفروشی‌ها حرفش را پس گرفت/ طرح بهارانه کتاب اجرا می‌شود