خانه » دَرِ جدید حرم مسلم بن عقیل(ع) به روی نمازگزاران مسجد کوفه باز شد