خانه » اختصاص 600 دز واکسن کرونا به بهشت زهرا(س)/ همه کارکنان واکسینه شده اند