خانه » ما نفع مذاکره را برای مردم می‌خواهیم آنها برای انتخابات/ رئیسی می تواند گزینه اجماعی نیروهای انقلاب باشد| گفتگو با محمداسماعیل کوثری