خانه » اکثر اصلاح‌طلبان فارس از امکان رقابت انتخاباتی محروم شده‌اند