خانه » فعال بودن مراکز انتقال خون در شبهای قدر/تردد به مراکز اهدای خون جریمه در بر ندارد