خانه » عباسی: اگر نخبگان کشور را به میدان بیاوریم مشکلات کارگران حل خواهد شد