خانه » سالمندان چه زمانی باید برای دریافت واکسن کرونا در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کنند؟