خانه » انهدام باند خرید و فروش اسلحه‌های آمریکایی/ ناجا: ترکیه از ورود محموله‌های ضد انسانی و امنیتی جلوگیری کند