خانه » تولید میلیونی واکسن کرونا از خرداد/ تاکنون ۲.۲ میلیون دوز واکسن وارد کرده‌ایم