خانه » ادامه واکسن خواری در شهرداری/ چه کسانی در بهشت زهرا (س) واکسن کرونا زدند؟