خانه » شجاعی: حضور یا عدم حضور رییسی برای جریان انقلابی و اصلاح‌طلب تعیین کننده است