خانه » علیپور: هم مردم و هم دولت در حراست از سلامت جامعه موظف هستند